Podávání zpráv

Pakt starostů a primátorů sjednocuje všechny vládní úrovně i příslušné podpůrné subjekty, agentury a sdružení, aby se připojily k této iniciativě a pomohly urychlit opatření v oblasti klimatu a energetiky v lokálním měřítku. Další podrobnosti o tom, jak se lze zapojit, naleznete níže.

Podávání zpráv

Podávání zpráv

como steps reporting

Proč podávání zpráv

→ IDENTIFIKACE A POSOUZENÍ místních klimatických a energetických výzev a priorit

→ MONITOROVÁNÍ A PODÁVÁNÍ ZPRÁV o pokroku s plněním závazků

→ INFORMOVÁNÍ A PODPORA osob s rozhodovací pravomocí

→ KOMUNIKOVÁNÍ výsledků široké veřejnosti

→ UMOŽNĚNÍ sebehodnocení a ZPROSTŘEDKOVÁNÍ sdílení zkušeností s kolegy

→ PROKÁZÁNÍ místních úspěchů tvůrcům politik

 

Rámec Paktu pro podávání zpráv a monitorování byl sestaven ve spolupráci s odborníky z praxe působícími u místních a krajských orgánů, odborníky na klima a energie a s metodickou podporou Společného výzkumného střediska (JRC) Evropské komise.

V průběhu roku 2019 byl rámec Paktu sladěn s doporučeními Společného rámce podávání zpráv Globálního paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky. Více informací o iniciativě GCoM DATA4CITIES naleznete zde.

 

Jak vypracovat akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu (SECAP)

Tato příručka, kterou vypracovalo středisko JRC, nabízí signatářům soubor metodických principů, postupů a nejlepší praxe pro sestavování jejich akčních plánů.

Část 1: Proces SECAP, krok po kroku směrem k nízkouhlíkovým a klimaticky odolným městům do roku 2030 (en)
Část 2: Výchozí bilance emisí (BEI) a Posouzení rizik a zranitelnosti (RVA) (en)
Část 3: Zásady, klíčová opatření, správná praxe pro zmírnění klimatické změny a adaptaci a financování SECAP (en)

 

Často kladené otázky: Akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti Moje bilance

Emisní faktory Paktu starostů a primátorů pro členské státy EU - 2017 (EN)

 

Tyto stručné referenční příručky nabízí ad-hoc informace o konkrétních procesech a přístupech Paktu.

Stručná referenční příručka: Společný akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu

Stručná referenční příručka: Souhrnná analýza SECAP

Stručná referenční příručka: Monitoring realizace SECAP

 

Jak používat platformu MyCovenant

Signatáři Paktu, kteří používají platformu Paktu starostů a primátorů pro podávání zpráv – MyCovenant, ohlašují a monitorují data (data v rámci Paktu) o svém akčním plánu pro udržitelnou energii a klima – SECAP (dále jako akční plán).

V pokynech pro podávání zpráv jsou uvedeny podrobné pokyny pro signatáře, jak nahlásit informace v různých sekcích oznamovací platformy Paktu MyCovenant.

Pokyny Paktu starostů a primátorů pro podávání zpráv v oblasti klimatu a energetiky (EN)

Šablona SECAP je zjednodušená excelová verze rámce pro podávání zpráv a monitorování. Signatáři ji mohou používat jako pracovní dokument při přípravě svých akčních plánů.

Šablona SECAP – pouze jako pracovní dokument (EN)

 

com tutorial Youtube

Následující krátká videa vysvětlují, jak nahlásit informace na platformě MyCovenant:

[#1 My strategy]

[#2 Emission inventory]

[#3 Risk and vulnerability assessment]

[#4 Actions]

 

Vaše data

Veškerá data v rámci Paktu jsou vždy považována za „otevřená data“. To znamená, že data v rámci Paktu by měla být otevřená (publikovaná a zpřístupněná pro další použití ke komerčním i nekomerčním účelům), aktuální, komplexní, přístupná a použitelná, srovnatelná a užitečná. Měla by přispívat ke zlepšování správy a řízení, občanské angažovanosti, inkluzivního rozvoje a inovací. Signatáři podávající zprávy prostřednictvím platformy MyCovenant zveřejňují data zdarma prostřednictvím webových stránek Paktu starostů a primátorů EU a Portálu veřejně přístupných dat EU (https://data.europa.eu/euodp/en/home) nebo webových stránek Evropské komise (např. https://ec.europa.eu/jrc/en).

Klíčová data poskytnutá signatáři v rámci GCoM budou konsolidována a zveřejněna prostřednictvím webových stránek Globálního paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky a sdílena s platformou OSN NAZCA.

MyCovenant - Zásady ochrany osobních údajů