Finanční nástroje

Příležitosti k financování akčních plánů pro udržitelnou energii a klima

Přístup k financování je klíčem k přeměně ambiciózních akčních plánů na projekty. Stránka Finanční nástroje poskytuje Paktu starostů a primátorů jasné a praktické informace o možnostech financování.

Interaktivní příručka pro financování shromažďuje informace o finančních iniciativách spravovaných Evropskou unií, členskými státy a klíčovými finančními institucemi, jako je Evropská investiční banka. Příručka obsahuje také informace o podpůrných službách a inovačních schématech financování.

Sekce užitečných odkazů shromažďuje nejdůležitější publikace v oblasti financování pro společenství Paktu, včetně příkladů dobré praxe a získaných zkušeností.

Další publikace jsou k dispozici pro společenství Paktu starostů a primátorů pouze v neveřejné části (MyCovenant) této webové stránky.

 


Interaktivní průvodce financováním


POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ Vymazat všeURBIS

URBIS je nová specializovaná platforma pro investiční poradenství v rámci Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH). Platforma URBIS byla zřízena pro to, aby poskytovala poradenství městským orgánům s cílem usnadnit, urychlit a zpřístupnit městské investiční projekty, programy a platformy. Platforma URBIS byla vyvinuta v rámci partnerství Evropské komise (Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku) a Evropské investiční banky v kontextu iniciativy EU Jednotná kontaktní místa pro města a na podporu cílů vymezených v městské agendě EU.

Užitečné odkazy

V této části jsou shromažďovány klíčové publikace včetně osvědčených postupů Paktu starostů a primátorů, získaných zkušeností a užitečných zpráv hlavních orgánů EU. Další publikace jsou k dispozici pouze pro společenství Paktu starostů a primátorů jsou zpřístupněny prostřednictvím knihovny zdrojů v neveřejné části (MyCovenant) této webové stránky.

Zejména jsme vypracovali sérii 4 letáků, které vás provedou širokou škálou příležitosti k financování vašich opatření v oblasti energetiky a klimatu:

financing 4 leaflets 500x

  1. Innovative Financing Schemes

  2. Project Development Assistance

  3. EU Funding Programme

  4. Financial Institutions Instruments

And also...