Prostředky pro adaptaci

Prostředky pro adaptaci

Evropská kancelář Paktu starostů a primátorů, často ve spolupráci s evropskými nebo státními orgány a dalšími zúčastněnými stranami, nabízí podporu online i offline a také umožňuje svým členům, aby se od sebe navzájem inspirovali. Ať už právě začínáte s adaptačními opatřeními, nebo již implementujete či sledujete svůj adaptační plán, společenství Paktu je zde pro vás.

Komise spustila nástroj na podporu politik s cílem pomoci místním a regionálním orgánům s vytvářením a zaváděním adaptačních strategií v rámci Paktu starostů a primátorů – Evropa. Chystané aktivity budou probíhat od roku 2022 do roku 2023 a budou zahrnovat veřejný seminář, národní workshopy, technickou pomoc a další programy vzájemného učení. Více informací naleznete ve stručném přehledu nástroje.

Nástroj podpory městské adaptace, který byl společně vypracován Evropskou kanceláří Paktu starostů a primátorů a Evropskou agenturou pro životní prostředí, je hlavním adaptačním zdrojem pro společenství Paktu. Provede vás všemi kroky potřebnými k vývoji a implementaci adaptační strategie a odkáže vás na cenné pomocné materiály a nástroje podpory. Nástroj byl testován a schválen členskými městy Paktu.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Užitečné odkazy

Další pokyny lze nalézt v příručce SECAP, vydané Paktem, a stejně tak i šablony a pokyny pro podávání zpráv pomáhají signatářům Paktu strukturovat svá adaptační opatření.

Prohlížeč map pro přizpůsobení měst (Urban Adaptation Map Viewer) si klade za cíl poskytnout přehled o současných a budoucích klimatických rizicích, kterým čelí evropská města, o zranitelnosti měst vůči těmto rizikům a jejich schopnosti přizpůsobit se. Prohlížeč mapuje informace z různých zdrojů o pozorovaném a předpokládaném prostorovém rozložení a intenzitě vysokých teplot, záplavách, nedostatku vody a požárech.

Otevřená platforma, která je určena pro různé potřeby a zájmy - od vědy, politiky a praxe; veřejný, soukromý a dobrovolný sektor; velké a malé organizace, jakož i jednotlivce, kteří poskytují databázi znalostí, v níž se spojují nejnovější názory na přírodní kapitál, ekosystémové služby a řešení vycházející z přírody.

V omezeném prostoru komunity Paktu můžete vyměňovat své zkušenosti s kolegy prostřednictvím diskusních fór a najít další materiály v knihovně zdrojů Paktu. „MyCovenant“ také obsahuje speciální
e-learningový modul týkající se adaptace a můžete zde požádat své kolegy o podporu díky výukovému nástroji peer-to-peer.