Prostředky pro adaptaci

Prostředky pro adaptaci

Evropská kancelář Paktu starostů a primátorů, často ve spolupráci s evropskými nebo státními orgány a dalšími zúčastněnými stranami, nabízí podporu online i offline a také umožňuje svým členům, aby se od sebe navzájem inspirovali. Ať už právě začínáte s adaptačními opatřeními, nebo již implementujete či sledujete svůj adaptační plán, společenství Paktu je zde pro vás.

Nástroj podpory městské adaptace, který byl společně vypracován Evropskou kanceláří Paktu starostů a primátorů a Evropskou agenturou pro životní prostředí, je hlavním adaptačním zdrojem pro společenství Paktu. Provede vás všemi kroky potřebnými k vývoji a implementaci adaptační strategie a odkáže vás na cenné pomocné materiály a nástroje podpory. Nástroj byl testován a schválen členskými městy Paktu.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet

How to prepare for floods, heatwaves and other climate change impacts

Get inspired by Covenant of Mayors cities and regions!

Check out our latest adaptation publication.

Webinars

webinarsWatch the recordings of our webinars on adaptation to climate change!

Check out the next ones in our online agenda.

 

 

Useful links

 

Further guidance can be found in the Covenant SECAP guidebook, and the Covenant reporting template and guidelines help Covenant signatories structure their adaptation actions.

An initiative launched in cooperation by the European Commission and the European Environment Agency. It provides users with a cooperative map that both gathers information on natural hazards such as high temperatures, flooding or water scarcity, and information on adaptation planning and actions of European cities.

An open platform that is designed for diverse needs and interests - from science, policy and practice; public, private and voluntary sectors; large and small organisations, as well as individuals providing a knowledge database, where the latest thinking on natural capital, ecosystem services and nature-based solutions is brought together.

In the restricted area for the Covenant community, you can exchange with peers through discussion forums and find further materials in the Covenant resource library. 'My Covenant' also features dedicated e-learning module on adaptation, and you can ask your peers for support thanks to the peer-to-peer learning tool.