Prostředky pro adaptaci

Prostředky pro adaptaci

Evropská kancelář Paktu starostů a primátorů, často ve spolupráci s evropskými nebo státními orgány a dalšími zúčastněnými stranami, nabízí podporu online i offline a také umožňuje svým členům, aby se od sebe navzájem inspirovali. Ať už právě začínáte s adaptačními opatřeními, nebo již implementujete či sledujete svůj adaptační plán, společenství Paktu je zde pro vás.

Nástroj podpory městské adaptace, který byl společně vypracován Evropskou kanceláří Paktu starostů a primátorů a Evropskou agenturou pro životní prostředí, je hlavním adaptačním zdrojem pro společenství Paktu. Provede vás všemi kroky potřebnými k vývoji a implementaci adaptační strategie a odkáže vás na cenné pomocné materiály a nástroje podpory. Nástroj byl testován a schválen členskými městy Paktu.

 uast logo 0uast2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaflet

BUĎTE PŘIPRAVENI NA ZÁPLAVY, VLNY HORKA A DALŠÍ DOPADY KLIMATICKÝCH ZMĚN

Inspirujte se adaptačními opatřeními Paktu starostů a primátorů pro města a regiony!

> https://www.eumayors.eu/support/library.html

Webinars

webinarsWatch the recordings of our webinars on adaptation to climate change!

 Check out the next ones in our online agenda.

Užitečné odkazy

Další pokyny lze nalézt v příručce Paktu SECAP a šablonách a pokynech Paktu, které pomáhají členům strukturovat jejich adaptační opatření.

Členové Paktu mohou také najít mnoho případových studií o osvědčených a vyzkoušených případech v sekci Knihovna na těchto stránkách.

Jak zaplatit za adaptaci?

Můžete vyhledat evropský program financování, který bude odpovídat vašim potřebám, prostřednictvím interaktivní příručky pro financování Paktu, či najít další informace a pokyny k tomuto tématu v našich specializovaných brožurách a webinářích.

V oddílu Můj Pakt, což je oblast s omezeným přístupem pro společenství Paktu, si můžete vyměňovat informace s kolegy prostřednictvím diskuzních fór a najít další materiály v knihovně zdrojů Paktu. Můj Pakt také obsahuje specializovaný e-learningový modul pro adaptaci a díky nástroji pro výuku peer-to-peer můžete rovněž požádat o podporu své kolegy.