Zapojte se jako podpůrná struktura

Pakt starostů a primátorů sjednocuje všechny vládní úrovně i příslušné podpůrné subjekty, agentury a sdružení, aby se připojily k této iniciativě a pomohly urychlit opatření v oblasti klimatu a energetiky v lokálním měřítku. Další podrobnosti o tom, jak se lze zapojit, naleznete níže.

Podpůrné struktury Paktu jsou sdružení místních a regionálních orgánů, sítí, tematicky zaměřených místních a regionálních agentur, evropských federací a neziskových organizací s možností propagovat Pakt starostů a primátorů a mobilizovat a podporovat své členy a/nebo orgány místní samosprávy k dosažení cílů Paktu starostů a primátorů. Využívají své aktivity v oblasti obhajoby zájmů, komunikace a vytváření sítí s cílem podpořit iniciativu Pakt starostů a primátorů a podporovat závazky svých signatářů.


Kdo je způsobilý?

Jako podpůrné skupiny Paktu se mohou připojit sítě a sdružení místních a regionálních orgánů, evropské federace, místní a regionální tematické agentury (energetika/životní prostředí).

V případě potřeby dalších informací se obraťte na helpdesk Podpůrných struktur Paktu na adrese supporters@eumayors.eu.

Seznam podpůrných struktur 

Jak se zapojit

Sítě orgánů místní samosprávy, které mají zájem o získání statusu Podpůrné struktury Paktu, musí splnit následující kroky:

Step 1

Fill-in the adhesion form

Vyplnit a odeslat on-line registrační formulář pro počáteční kontrolu způsobilosti.

Step 2

po potvrzení způsobilosti vyplnit a podepsat prohlášení o závazcích zaslané Kanceláří Paktu starostů a primátorů

Step 3

Po obdržení řádně vyplněného a podepsaného prohlášení o závazcích vytvoří Kancelář Paktu starostů a primátorů pro Vaši organizaci internetový profil.
 Tento profil Vám umožní aktivně se zapojit do Paktu starostů a primátorů a pomůže Vám v podpoře Vašich přidružených signatářů.

Proč se přidat

Stát se Podpůrné struktury Paktu s sebou nese řadu výhod:

Kdy se zapojit?

Podpůrné struktury se mohou připojit k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky kdykoli prostřednictvím registračního formuláře, který se nachází vpravo na této stránce.