Zapojte se jako signatář

Pakt starostů a primátorů sjednocuje všechny vládní úrovně i příslušné podpůrné subjekty, agentury a sdružení, aby se připojily k této iniciativě a pomohly urychlit opatření v oblasti klimatu a energetiky v lokálním měřítku. Další podrobnosti o tom, jak se lze zapojit, naleznete níže.

Orgány místní samosprávy hrají hlavní úlohu při zmírňování změny klimatu a adaptaci na tuto změnu. Zapojení se do Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energie je v této snaze podporuje, poskytuje jim uznání, zdroje a příležitosti pro vytváření sítí nezbytných pro posun jejich závazků v oblasti energie a klimatu na další úroveň.


Kdo je způsobilý?

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je otevřen všem orgánům místní samosprávy, které jsou demokraticky ustaveny (s) volenými zástupci, nezávisle na velikosti a fázi provádění energetických a klimatických strategií.

Sousedící malé a středně velké orgány místní samosprávy se za jistých okolností také mohou rozhodnout pro skupinovou účast a mohou předložit společný akční plán pro udržitelnou energii a klima, v němž se individuálně (možnost 1) či kolektivně (možnost 2) zaváží ke snížení emisí CO2 o 40 % a zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu.

Seznam signatářů

Jak se zapojit?

Místní orgány, které mají zájem se stát součástí tohoto rozrůstajícího se hnutí, by měly postupovat takto:

 

 

STEP 1

Představte iniciativu Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky své místní radě / radě obce. Pro usnadnění diskuzí rady si můžete stáhnout dokument se Závazkem zde.

STEP 2

Jakmile rada dospěje k oficiálnímu rozhodnutí, pověřte starostu či primátora nebo jiného zástupce rady v obdobné funkci, aby podepsal dokument se Závazkem Paktu.

STEP 3

Po podepsání vyplňte přes internet vaše údaje a nahrajte řádně podepsaný dokument se Závazkem. Věnujte pozornost následujícím krokům, které jsou popsané v příloze k Závazku a v nejčastějších dotazech.

Proč se přidat

Signatáři Paktu starostů a primátorů uvádějí celou řadu důvodů, proč se k hnutí přidat, mimo jiné:

Kdy se zapojit

Orgány místní samosprávy mohou Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky podepsat kdykoli. Doporučujeme sladit aktivity místního plánování Paktu s aktivitami vykazování za účelem vytvoření synergie a usnadnění procesu plánování.