Zapojte se jako koordinátor

Pakt starostů a primátorů sjednocuje všechny vládní úrovně i příslušné podpůrné subjekty, agentury a sdružení, aby se připojily k této iniciativě a pomohly urychlit opatření v oblasti klimatu a energetiky v lokálním měřítku. Další podrobnosti o tom, jak se lze zapojit, naleznete níže.

Koordinátoři Paktu se mohou zavázat k podpoře signatářů v rámci svého geografického rozsahu různými způsoby. Včetně: Propagace Paktu starostů a primátorů, technické a/nebo finanční podpory pro rozvoj a realizaci akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, vytváření sítí mezi signatáři Paktu. Všech relevantních činností, které podporují místní klimatická a energetická opatření.

Další podrobnosti najdete zde.


Kdo je způsobilý?

Provincie, regiony, ministerstva, metropolitní oblasti, seskupení orgánů místní samosprávy, národní ministerstva... jakýkoli orgán veřejné správy, který se oficiálně zaváže k tomu, že bude signatářům Paktu poskytovat strategické poradenství a technickou a finanční podporu, bude oficiálně uznán jako Koordinátor Paktu.

V případě potřeby dalšího objasnění se obraťte na helpdesk Koordinátorů Paktu na coordinators@eumayors.eu. Další podrobnosti najdete zde.

Seznam koordinátorů

Jak se zapojit

Orgány veřejné správy, které mají zájem o získání statusu Koordinátora Paktu, musí splnit následující kroky:

Step 1

Vyplnit a odeslat on-line registrační formulář pro počáteční kontrolu způsobilosti.

Step 2

Po potvrzení způsobilosti vyplnit a podepsat prohlášení o závazcích zaslané Kanceláří Paktu starostů a primátorů

Step 3

Po obdržení podepsaného prohlášení o závazcích vytvoří Kancelář Paktu starostů a primátorů pro Váš orgán internetový profil. Tento profil Vám umožní aktivně se zapojit do Paktu starostů a primátorů a pomůže Vám v podpoře Vašich přidružených signatářů.

Proč se přidat

Stát se Koordinátorem Paktu s sebou nese řadu výhod:

Kdy se zapojit?

Koordinátoři Paktu se mohou připojit k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky
kdykoli prostřednictvím registračního formuláře, který se nachází vpravo na této
stránce.