Podpora společenství

Partneři a související iniciativy

Pakt starostů a primátorů není samostatnou iniciativou. Právě naopak, úzce spolupracuje se širou škálou iniciativ, politik a projektů iniciovaných partnery z evropských institucí, veřejných správ, sítí a dalších evropských a mezinárodních organizací. Kancelář Paktu starostů a primátorů spolupracuje přímo s těmito partnery a iniciativami, které zaštiťují, s cílem zajistit, aby různé aktivity přinášely společenství Paktu užitek, a koordinovat veškeré úsilí o společnou podporu místních opatření v oblasti klimatu a energie.

Klíčoví partneři z institucí Evropské unie poskytují konkrétní podporu iniciativě Paktu starostů a primátorů.

Related initiatives

Institutional partners

  • Jméno: CoR - Committee of the Regions
  • Odkaz: http://cor.europa.eu/en
  • The Committee of the Regions (CoR) is the political assembly that provides local and regional authorities with a voice at the heart of the European Union.

  • Jméno: EASME - Executive agency for SMEs
  • Odkaz: http://ec.europa.eu/easme/
  • EASME is the agency managing several of the EU programs that can provide funding opportunities to implement policies related to the Covenant’s objectives.

  • Jméno: EEA - European Environment Agency
  • Odkaz: http://www.eea.europa.eu/
  • The EEA is an agency of the European Union. Its task is to provide independent information on the environment to those involved in developing, adopting, implementing and evaluating environmental policies.

  • Jméno: EIB - European Investment Bank
  • Odkaz: http://www.eib.org/
  • The EIB is the EU bank, owned by the Member States. One of its four priorities is specifically dedicated to climate action. Covenant of Mayors stakeholders can contact EIB to explore funding options and advices for their projects.