Skupina praktických odborníků

Skupina praktických odborníků

Pakt starostů a primátorů je iniciativou pro města, formovanou opět městy. Skupina odborníků z praxe sdružuje města, regiony a odborníky z oblasti zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobení se těmto změnám z celé Evropy a poskytuje jim příležitost přispět ke konsolidaci a rozvoji iniciativy.

Členové skupiny sdílejí své zkušenosti a odborné znalosti v oblasti zmírňování dopadu změn klimatu, přizpůsobení těmto změnám na místní úrovni a přístupu k energii. Jsou rovněž vyzýváni, aby poskytovali své příspěvky ke klíčovému metodickému a strategickému vývoji iniciativy. V závislosti na řešených tématech jsou odborníci na přizpůsobení a/nebo zmírňování dopadů změn klimatu vyzýváni, aby vyzdvihli specifické problémy, a to jak pokud jde o specifickou metodologii Paktu, tak i obecnější pokyny pro budoucí vývoj.