Vznik a vývoj

Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. Níže naleznete další informace o naší iniciativě v EU: její pozadí, poslání a vize a také její výsledky v číslech.

Ohlédnutí: Původ Paktu starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky.

Pakt starostů a primátorů byl v Evropě započat v roce 2008 s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke splnění a překročení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.

Nejenže tato iniciativa zavedla první progresivní, tzv. bottom-up přístup k opatření v oblasti klimatu a energetiky svého druhu, ale její úspěch rychle předčil očekávání.

Iniciativa nyní sdružuje více než 7 000 místních a regionálních orgánů v 57 zemích, a čerpá tak z výhod celosvětového hnutí mnoha zúčastněných stran a z technické a metodické podpory nabízené zapojenými kancelářemi.

Iniciativa s názvem Globální pakt starostů a primátorů těží ze zkušeností získaných během posledních osmi let v Evropě i mimo ni a vychází z klíčových faktorů úspěchu původní iniciativy: z jejího bottom-up přístupu, z modelu spolupráce na více úrovních a z jejího rámce opatření založeného na kontextu.

 • Příběh úspěchu Paktu starostů a primátorů

  Objevte milníky a úspěchy Paktu starostů a primátorů od zahájení této iniciativy!

  • 2008

   Iniciativa Pakt starostů a primátorů byla spuštěna Evropskou komisí v roce 2008 s cílem zapojit a podporovat starosty a primátory, aby se zavázali ke splnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.

  • 2011

   Úspěch iniciativy rychle předčil očekávání a iniciativa nepřestala přitahovat nové místní a regionální orgány v rámci Evropy i mimo ni. V říjnu 2010 již Pakt starostů a primátorů sdružoval 2 000 měst, a Evropská komise tedy založila podobnou iniciativu v zemích Východního partnerství EU. Iniciativa Východní pakt starostů a primátorů byla zahájena v roce 2011 a nyní působí v Bělorusku, na Ukrajině, v Moldavsku, v Arménii, v Gruzii a v Ázerbájdžánu.

   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   V roce 2012 došlo ze strany Evropské komise prostřednictvím zahájení projektu CES-MED k dalšímu rozšíření Paktu starostů a primátorů do regionu Jih v rámci Evropského sousedství. Projekt „Čistší energeticky úsporná středomořská města" (CES-MED) podporuje města v jejich přistoupení k Paktu starostů a primátorů a v plnění cílů ambiciózních politik udržitelného rozvoje. Kancelář CES-MED působí v Alžírsku, Egyptě, Izraeli, Jordánsku, Libanonu, Maroku, Palestině a Tunisku. www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Evropská komise zahájila iniciativu Mayors Adapt. Tato sesterská iniciativa, která je založena na stejných principech jako Pakt starostů a primátorů, se zaměřila na přizpůsobení se změnám klimatu. Iniciativa Mayors Adapt vyzvala místní vlády, aby v rámci adaptace zaujaly vůdčí postavení, a podporovala je při rozvoji a realizaci místních adaptačních strategií.

  • 2015

   Iniciativy Pakt starostů a primátorů a Mayors Adapt se oficiálně spojily u příležitosti ceremonie, která se konala dne 15. října 2015 v Evropském parlamentu. Nový Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky - jehož cíle a směr byly vymezeny společně s městy prostřednictvím konzultačního procesu - je ambicióznější a má větší záběr: signatářská města se nyní zavazují, že budou aktivně podporovat realizaci cíle EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 až o 40 %, že přijmou integrovaný přístup ke zmírňování změny klimatu a k přizpůsobení se změnám klimatu a že budou zajišťovat přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii pro všechny. Během klimatického summitu v Paříži o několik týdnů později místopředseda Evropské komise Maroš Sefčovič oznámil geografické rozšíření Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky o nové regionální kanceláře, které mají být zřízeny v subsaharské Africe, Severní a Jižní Americe, Japonsku, Indii, Číně a jihovýchodní Asii.

  • 2016

   V červnu 2016 Pakt starostů a primátorů vstoupil do významné nové etapy své historie, když se rozhodl spojit síly s další městskou iniciativou s názvem Dohoda starostů (Compact of Mayors). Výsledná iniciativa „Globální pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky“ je největším hnutím místních samospráv, které chtějí překonat své vlastní vnitrostátní cíle v oblasti klimatu a energetiky. Plně v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN a se zásadami klimatické spravedlnosti se bude Globální pakt starostů a primátorů zabývat třemi klíčovými otázkami: zmírňováním změny klimatu, adaptací na negativní dopady změny klimatu a univerzálním přístupem k bezpečné, čisté a cenově dostupné energii. Mezitím Pakt starostů a primátorů pokračuje ve svém celosvětovém rozšiřování a zřídil Kancelář Paktu starostů a primátorů pro subsaharskou Afriku.

   helpdesk@comssa.org

   Od roku 2017 se za účelem doplnění stávajících kanceláří zřizují regionální kanceláře Paktu v Severní Americe, Latinské Americe a Karibiku, Číně a jihovýchodní Asii, Indii a Japonsku.

Vstupujeme na světový trh

Od roku 2017 se za účelem doplnění stávajících kanceláří zřizují regionální kanceláře Paktu v Severní Americe, Latinské Americe a Karibiku, Číně a jihovýchodní Asii, Indii a Japonsku.