Koordinátoři

Provincie, regiony, ministerstva, národní energetické agentury, metropolitní oblasti, seskupení orgánů místní samosprávy ... koordinátoři Paktu jsou orgány veřejné správy, které mají možnost poskytovat strategické poradenství a technickou a finanční podporu signatářům z řad Paktu starostů a primátorů a obcím, které se k němu přihlásí.

Kromě finanční podpory koordinátoři Paktu signatáře obvykle podporují tím, že vedou bilanci emisí CO2 anebo provádějí posouzení rizik spojených se změnou klimatu a dále připravují a realizují jejich akční plány pro udržitelnou energii a klima.

- Územní koordinátoři Paktu jsou decentralizované úřady, jako jsou regiony, provincie či seskupení orgánů místní samosprávy,
- Národní koordinátoři Paktu jsou státní veřejné instituce jako ministerstva nebo národní energetické agentury.

Evropská komise je uznává jako důležité spojence při podpoře signatářů z řad Paktu starostů a primátorů v jejich snaze dostát svým závazkům a zvýšit vliv Paktu.

 


Zapojte se jako koordinátor


POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ Vymazat vše


208 Nalezené výsledky

Položky/stránka