Finanční nástroje

Příležitosti k financování akčních plánů pro udržitelnou energii a klima

Přístup k financování je klíčem k přeměně ambiciózních akčních plánů na projekty. Stránka Finanční nástroje poskytuje Paktu starostů a primátorů jasné a praktické informace o možnostech financování.

Interaktivní příručka pro financování shromažďuje informace o finančních iniciativách spravovaných Evropskou unií, členskými státy a klíčovými finančními institucemi, jako je Evropská investiční banka. Příručka obsahuje také informace o podpůrných službách a inovačních schématech financování.

Sekce užitečných odkazů shromažďuje nejdůležitější publikace v oblasti financování pro společenství Paktu, včetně příkladů dobré praxe a získaných zkušeností.

Další publikace jsou k dispozici pro společenství Paktu starostů a primátorů pouze v neveřejné části (Můj pakt) této webové stránky.

 


Interaktivní průvodce financováním


POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ Vymazat všeUseful links

Key publications including best practices from the Covenant of Mayors community, lessons learnt and useful reports from the main EU institutions are collected in this section. More publications are available for the Covenant of Mayors community only and can be accessed via the resource library in the private area (My Covenant) of this website.