Illustration Jako provincie nebo region

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky vděčí za svůj úspěch do značné míry aktivně se účastnícím regionům, provinciím a jiným podobným veřejným strukturám, které dávají signatářům k dispozici své zdroje a znalosti. Tito Koordinátoři Paktu uznaní Komisí jsou hlavní spojenci, kteří šíří poselství Paktu a přispívají k rozšíření jeho vlivu.

Kdo je způsobilý?

Provincie, regiony, ministerstva, národní energetické agentury, metropolitní oblasti, seskupení orgánů místní samosprávy... Jakýkoli orgán veřejné správy, který se oficiálně zaváže k tomu, že bude signatářům Paktu poskytovat strategické poradenství a technickou a finanční podporu, bude oficiálně uznán jako Koordinátor Paktu.

V případě potřeby dalšího objasnění se obraťte na helpdesk Koordinátorů Paktu na coordinators[at]eumayors.eu.

Jaké jsou závazky?

 • Podporovat přistoupení k Paktu starostů a primátorů
 • Poskytovat technickou a strategickou pomoc signatářským obcím při rozvoji, zavádění a sledování jejich akčních plánů pro udržitelnou energii a klima
 • Poskytovat finanční podporu signatářům, a to buď formou přímé podpory (granty, dotace, atd.) a/nebo prostřednictvím lidských zdrojů přidělených pro technickou podporu
 • Podporovat sdílení zkušeností a znalostí mezi (stávajícími a potenciálními) signatáři Paktu
 • Pracovat v partnerství s ostatními koordinátory a podpůrnými strukturami jiných národních nebo územních paktů za účelem podpory společných opatření a koordinovaného přístupu
 • Účastnit se činností Paktu starostů a primátorů
 • Podávat pravidelné zprávy, ne méně než jednou za dva roky, Kanceláři Paktu starostů a primátorů o činnostech prováděných za účelem podpory signatářů

>> Paktu starostů a primátorů Koordinátora prohlášení o závazcích

>> Paktu starostů a primátorů národní Koordinátora prohlášení o závazcích

V případě nečinnosti nebo nedostatečného závazku si Kancelář Paktu starostů a primátorů vyhrazuje právo pozastavit účast regionu nebo provincie jako Koordinátora Paktu.

Jak se přihlásit?

Orgány veřejné správy, které mají zájem o získání statusu Koordinátora Paktu, musí splnit následující kroky:

 • Vyplnit internetový formulář přistoupení;
 • Po potvrzení způsobilosti vyplnit a podepsat prohlášení o závazcích zaslané Kanceláří Paktu starostů a primátorů
 • Po obdržení podepsaného prohlášení o závazcích Kancelář Paktu starostů a primátorů pro váš orgán vytvoří internetový profil. Tento profil vám umožní aktivně se zapojit do Paktu starostů a primátorů a pomůže vám v podpoře vašich přidružených signatářů.

Proč se zapojit?

Stát se Koordinátorem Paktu s sebou nese řadu výhod:

 • Podpora a uznání ze strany Evropské komise
 • Velké zviditelnění v mezinárodním měřítku, zejména prostřednictvím podpory akcí na internetových stránkách Paktu
 • Síťové propojení, zkušenosti a sdílení znalostí s evropskými protějšky
 • Vědecká a technická zpětná vazba ohledně vyvinutých nástrojů a metodik
 • Účast ve specializovaných diskusních skupinách, workshopech a dalších platformách pro sdílení zkušeností
 • A v neposlední řadě konsolidace územního rozvoje a posílení místní samosprávy
Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení