Illustration Jako síť místních úřadů

Sítě a sdružení orgánů místní samosprávy jsou hlavními katalyzátory růstu a propagace Paktu starostů a primátorů. Jejich rozsáhlé znalosti místních a národních souvislostí z nich činí nepostradatelné prostředníky mezi Kanceláří Paktu starostů a primátorů a signatáři.

Kdo se může zapojit?

Sítě a sdružení místních a regionálních orgánů se mohou zapojit jako Podpůrné struktury Paktu. Jako takové se především zavazují propagovat Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky u svých členů, provést je procesem spojeným s Paktem a přispívat k výměně zkušeností.

V případě potřeby dalšího objasnění se obraťte na helpdesk Podpůrných struktur Paktu na supporters@eumayors.eu

Jaké jsou závazky?

 • Podporovat iniciativy Paktu starostů a primátorů, mobilizovat stávající i potenciální signatáře
 • Podporovat signatáře Paktu starostů a primátorů a radit jim
 • Podporovat výměny a sdílet znalosti, zkušenosti, osvědčené postupy a nástroje nebo prostředky, které jsou důležité pro signatáře Paktu
 • Pracovat v partnerství s ostatními Podpůrnými strukturami Paktu a národními/územními koordinátory za účelem podpory společných opatření a koordinovaného přístupu
 • Účastnit se činností Paktu starostů a primátorů
 • Podávat pravidelné zprávy, ne méně než jednou za dva roky, Kanceláři Paktu starostů a primátorů o činnostech vykonaných v rámci dané iniciativy.

>> Paktu starostů a primátorů Podpůrné struktury prohlášení o závazcích

V případě nečinnosti nebo nedostatečného závazku si Kancelář Paktu starostů a primátorů vyhrazuje právo pozastavit účast organizace jako Podpůrné struktury Paktu.

Jak se přihlásit?

Sítě orgánů místní samosprávy, které mají zájem o získání statusu Podpůrné struktury Paktu, musí splnit následující kroky:

 • Vyplnit internetový formulář přistoupení;
 • Po potvrzení způsobilosti vyplnit a podepsat prohlášení o závazcích zaslané Kanceláří Paktu starostů a primátorů
 • Po obdržení řádně vyplněného a podepsaného prohlášení o závazcích Kancelář Paktu starostů a primátorů pro vaši organizaci vytvoří internetový profil. Tento profil vám umožní aktivně se zapojit do Paktu starostů a primátorů a pomůže vám v podpoře vašich přidružených signatářů.

Proč se zapojit?

Stát se Podpůrnou strukturou Paktu s sebou nese řadu výhod:

 • Podpora a uznání ze strany Evropské komise
 • Velké zviditelnění v mezinárodním měřítku, zejména prostřednictvím podpory akcí a událostí na internetových stránkách Paktu
 • Síťové propojení, zkušenosti a sdílení znalostí s evropskými protějšky
 • Možnost prosazování vlastních osvědčených postupů a osvědčených postupů orgánů místní samosprávy
 • Účast ve specializovaných diskusních skupinách, workshopech a dalších platformách pro sdílení zkušeností
 • A v neposlední řadě konsolidace územního rozvoje a posílení místní samosprávy
Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení