Illustration Jako místní úřad

Místní orgány mají vedoucí roli při zmírňování a přizpůsobení se změně klimatu. Účast v Paktu starostů a primátorů je povzbuzuje v jejich snahách v tom, že mají uznání, zdroje a možnosti navazovat nové kontakty potřebné k posunutí energetických a klimatických závazků na další úroveň.

Kdo se může zapojit?

Pakt starostů a primátorů je otevřen všem orgánům místní samosprávy, které jsou demokraticky ustaveny (s) volenými zástupci, nezávisle na velikosti a fázi provádění energetických a klimatických strategií.

Sousedící malé a středně velké místní úřady se za jistých okolností také mohou rozhodnout pro skupinovou účast a mohou předložit společný akční plán pro udržitelnou energii, v němž se individuálně (možnost 1) či kolektivně (možnost 2) zaváží ke snížení emisí CO2 o 20 %. Více informací obsahuje sekce často kladených otázek na stránce Paktu.

Jak se zapojit?

Orgány místní samosprávy se do tohoto neustále se vyvíjejícího hnutí mohou zapojit tak, že:

 • Představí iniciativu Pakt starostů a primátorů městskému zastupitelstvu
 • Po přijetí oficiálního usnesení zastupitelstvem pověří starostu či primátora – nebo odpovídajícího zástupce – podpisem formuláře k přistoupení
 • Po podpisu vyplní informace na našich stránkách a nahrají náležitě vyplněný formulář k přistoupení
 • Pečlivě provedou další kroky, uvedené v potvrzovacím e-mailu, které zastupitelstvo orgánu místní samosprávy obdrží

Kdy se zapojit?

Orgány místní samosprávy mohou Pakt starostů a primátorů podepsat kdykoli – doba podpisu není vymezena. Slavnostní setkání Paktu starostů a primátorů probíhají každý rok a účastní se jich mnoho starostů a primátorů, kteří mohou díky veřejnému podpisu těžit z mezinárodního zviditelnění.

Proč se zapojit?

Signatáři Paktu starostů a primátorů uvádějí celou řadu důvodů, proč se k hnutí přidat, mimo jiné:

 • Veřejné prohlášení o zvláštním závazku snížit emise CO2
 • Vytvoření nebo podpoření dynamiky snížení CO2 na jejich území
 • Výhody spojené s povzbuzením a příklady jiných průkopníků
 • Sdílení vlastních odborných zkušeností s ostatními
 • Propagace území jako průkopnického
 • Výhody spojené s uznáním a podporou EU
 • Nárok signatářů Paktu na financování
 • Zveřejnění úspěchů na stránkách Paktu.
Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení