Illustration Jako přidružený partner

Přidružení partneři přispívají k úspěšné realizaci Paktu tím, že s jeho signatáři sdílí svou odbornost. Orgánům místní samosprávy mohou poskytovat poradenství ohledně realizace postupů a řešení spjatých s udržitelnou energií na jejich území.

Kdo se může zapojit?

Organizace s členskou základnou na evropské či mezinárodní úrovni, které spadají do alespoň jedné z těchto čtyř kategorií:

 • sdružení finančních institucí jako například státní a soukromé banky
 • průmyslová sdružení: evropská zastřešovací sdružení soukromých společností provádějících energetická projekty
 • nevládní organizace a sdružení občanské společnosti
 • jiné orgány: organizace s členskou základnou, které mohou signatářům Paktu poskytovat znalosti na poli energetiky

Jaké závazky jsou s účastí spojeny?

Přidružení partneři se dobrovolně zavazují vytvářet synergie se subjekty spjatými s Paktem starostů a primátorů. Konkrétněji se zavazují:

 • jmenovat kontaktní osobu, která bude interagovat s Evropskou komisí a Kanceláří Paktu starostů a primátorů
 • sdílet informace o osvědčených postupech nebo nástrojích užitečných pro plnění závazků signatářů Paktu

Přidružení partneři se věnují mimo jiné výše uvedeným aktivitám.

Evropská komise si vyhrazuje právo ukončit účast přidružených partnerů na Paktu kdykoli, kdy to bude považovat za nezbytné.

Jak se přihlásit?

Subjekty, které mají zájem o spolupráci na Paktu a splňují alespoň jednu z výše popsaných kategorií, se mohou stát přidruženým partnerem Paktu kdykoli:

 • Vyplnit formulář žádosti
 • připojení se stává oficiálním, jakmile žadatel odešle e-mailem svůj náležitě podepsaný závazek
 • žadatel bude zařazen na seznam přidružených partnerů s uvedením odkazu na internetové stránky

Proč se stát přidruženým partnerem?

Protože vaše organizace chce spolupracovat s Paktem signatářů na plnění jejich závazků.

Přidružení partneři získají tyto výhody:

 • formální uznání jakožto Přidružený partner iniciativy Paktu starostů a primátorů
 • zviditelnění ve zvláštní sekci stránek Paktu starostů a primátorů věnované přidruženým partnerům
 • propagace postupů a nástrojů u signatářů Paktu
Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení