Illustration Monitorování akčních plánů

Monitorovací katalog shrnuje pokrok, jehož signatáři dosáhli při implementaci akčních plánů pro udržitelnou energii.