Illustration Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, označený komisařem Miguelem Ariasem Cañetem za „nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí“, svádí dohromady tisíce místních i regionálních samospráv, jež se dobrovolně zasazují o implementaci cílů EU v oblasti klimatu a energetiky na svém území.

Noví signatáři se nyní zavázali snížit do roku 2030 emise CO² alespoň o 40 % a přijmout integrovaný přístup k mírnění změn klimatu a adaptaci na ně.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.
български (bg); čeština (cs); dansk (da); Deutsch (de); eesti (et); ελληνικά (el); English (en); español (es); français (fr); Gaelic (ga); hrvatski (hr); italiano (it); lietuvių (lt); latviešu (lv); magyar (hu); Malti (mt); Nederlands (nl); polski (pl); português (pt); română (ro); slovenčina (sk); slovenščina (sl); suomi (fi); svenska (sv).


Nový rámec do roku 2030 a integrace adaptace

V létě 2015 byl z podnětu komisaře Miguela Ariase Cañeta, Evropské komise a Kanceláře Paktu starostů a primátorů zahájen konzultační proces za podpory Evropského výboru regionů, jehož cílem bylo získat názory zúčastněných stran na budoucnost Paktu starostů a primátorů. Odezva byla jednohlasná: 97 % volalo po novém cíli přesahujícím rok 2020 a 80 % žádalo dlouhodobější cíl. Většina navíc souhlasila s cílem snížení emisí CO² a skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 40 % a podpořila společně zastřešenou integraci zmírňování klimatických změn a adaptace na ně.

Nový integrovaný Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky byl Evropskou komisí ustaven při podpisovém ceremoniálu na půdě Evropského parlamentu v Bruselu dne 15. října 2015. Symbolicky byly rovněž schváleny tři pilíře posíleného Paktu, tj. zmírňování, adaptace a bezpečná, udržitelná a cenově dostupná energie.

Vize signatářů

Signatáři schválili společnou vizi do roku 2050: zrychlit dekarbonizaci svých území, posílit svou schopnost přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům klimatických změn a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Závazky signatářů

Signatářská města se zavázala přijmout akční kroky, které by napomohly splnění cíle EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % a přijetí společného přístupu k mírnění změn klimatu a adaptaci na ně.

Aby své politické závazky promítli do praktických opatření a projektů, signatáři Paktu musí především vypracovat bilanci základních emisí a posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu. Zavázali se, že do dvou let od dne přijetí rozhodnutí místním zastupitelstvem předloží akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), ve kterém budou vymezeny plánované klíčové aktivity a opatření. Strategie adaptace by měla být buď přímo součástí SECAP, nebo by měla být vypracována a implementována prostřednictvím jednoho či více samostatných plánovacích dokumentů, jejichž formát si signatáři mohou zvolit sami. Tento smělý politický závazek značí počátek dlouhodobého procesu, v rámci něhož budou města a obce každé dva roky předkládat zprávy o průběhu realizace svých akčních plánů.

Ohlédnutí: Původ Paktu a iniciativy Mayors Adapt

Poté, co Evropská komise přijala v roce 2008 klimaticko-energetický balíček EU s cíli do roku 2020, zasadila se o vznik Paktu starostů a primátorů, který by prosazoval a podporoval úsilí orgánů místních samospráv zaměřené na implementaci politiky udržitelné energie.

Pakt starostů a primátorů je jedinečným hnutím založeným na tzv. bottom-up přístupu, kterému se podařilo zmobilizovat značný počet orgánů místních i regionálních samospráv k vypracování akčních plánů a nasměrování investic na opatření zmírňující dopady klimatických změn.

Iniciativa Mayors Adapt, jež staví na úspěchu Paktu starostů a primátorů a spoléhá na stejný model vládnutí, vznikla v roce 2014 s cílem přimět města a obce k přijetí politických závazků a akčních opatření, jež by jim umožnily předvídat a připravit se na nevyhnutelné dopady změn klimatu.

Na konci roku 2015 došlo ke sloučení obou iniciativ do nového integrovaného Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, který přijal cíle EU do roku 2030 společně s integrovaným přístupem ke zmírňování klimatických změn a adaptaci na ně.

Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení