Illustration Jdeme do světa

Pakt starostů a primátorů byl v Evropě zahájen v roce 2008 s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke splnění a překročení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.

Nejen že tato iniciativa zavedla první progresivní tzv. bottom-up přístup k opatření v oblasti klimatu a energetiky svého druhu, ale její úspěch rychle předčil očekávání.

Iniciativa nyní sdružuje více než 7.000 místních a regionálních orgánů v 57 zemích, a čerpá tak z výhod celosvětového hnutí mnoha zúčastněných stran a z technické a metodické podpory nabízené zapojenými kancelářemi.

Iniciativa s názvem Globální pakt starostů a primátorů, která má být zahájena 1. ledna 2017, bude těžit ze zkušeností získaných během posledních osmi let v Evropě i mimo ni a bude vycházet z klíčových faktorů úspěchu původní iniciativy: z jejího bottom-up přístupu, z modelu spolupráce na více úrovních a z jejího rámce opatření založeného na kontextu.

Pro více informací o Globálním paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky navštivte sekci FAQ (Často kladené dotazy), nebo se obraťte na regionální Helpdesky Paktu:
- Centrální Helpdesk (EU): info@eumayors.eu
- Helpdesk Východního partnerství (CoMO East): info-east@eumayors.eu
- Helpdesk jižního Středomoří (CES-MED): info-south@eumayors.eu
- Helpdesk v subsaharské Africe (CoMO-SSA): helpdesk@comssa.org

Příběh úspěchu Paktu starostů a primátorů

Srolujte do dolní části stránky a objevte milníky a úspěchy Paktu starostů a primátorů od zahájení této iniciativy!

2008

© fotografie: Nathalie Nizette

Iniciativa Pakt starostů a primátorů byla spuštěna Evropskou komisí v roce 2008 s cílem zapojit a podporovat starosty a primátory, aby se zavázali ke splnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.

2011

© fotografie: Anna Zenzina

Úspěch iniciativy rychle předčil očekávání a iniciativa nepřestala přitahovat nové místní a regionální orgány v rámci Evropy i mimo ni. V říjnu 2010 již Pakt starostů a primátorů sdružoval 2.000 měst, a Evropská komise tedy založila podobnou iniciativu v zemích Východního partnerství EU. Iniciativa Východní pakt starostů a primátorů byla zahájena v roce 2011 a nyní působí v Bělorusku, na Ukrajině, v Moldavsku, v Arménii, v Gruzii a v Ázerbájdžánu.

www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

2012

© fotografie: Human Dynamics

V roce 2012 Evropská komise rozšířila Pakt starostů a primátorů na jižní větev Evropské politiky sousedství a spustila projekt CES-MED. Projekt s názvem „Čistší energeticky úsporná středomořská města“ (CES-MED) podporuje města v jejich přistoupení k Paktu starostů a primátorů a v plnění cílů ambiciózních politik udržitelného rozvoje. Kancelář CES-MED působí v Alžírsku, Egyptě, Izraeli, Jordánsku, Libanonu, Maroku, Palestině a Tunisku.

www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

2014

© fotografie: Erik Luntang

Evropská komise zahájila iniciativu Mayors Adapt. Tato sesterská iniciativa, která je založena na stejných principech jako Pakt starostů a primátorů, se zaměřuje na adaptaci na změnu klimatu. Mayors Adapt vyzývá místní vlády, aby v rámci adaptace zaujaly vůdčí postavení, a podporuje je při rozvoji a realizaci místních adaptačních strategií.

mayors-adapt.eu

2015

© fotografie: Nathalie Nizette

Iniciativy Pakt starostů a primátorů a Mayors Adapt se oficiálně spojily u příležitosti ceremonie, která se konala dne 15. října 2015 v Evropském parlamentu. Nový Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky - jehož cíle a směr byly vymezeny společně s městy prostřednictvím konzultačního procesu - je ambicióznější a má větší záběr: signatářská města se nyní zavazují, že budou aktivně podporovat realizaci cíle EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 až o 40 %, že přijmou integrovaný přístup ke zmírňování změny klimatu a k adaptaci na změnu klimatu, a že budou zajišťovat přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii pro všechny.

Více informací o Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

© fotografie: xxx

Během klimatického summitu v Paříži o několik týdnů později místopředseda Evropské komise Maroš Sefčovič oznámil geografické rozšíření Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky o nové regionální kanceláře, které mají být zřízeny v subsaharské Africe, Severní a Jižní Americe, Japonsku, Indii, Číně a jihovýchodní Asii.

2016

© fotografie: epp

V červnu 2016 Pakt starostů a primátorů vstoupil do významné nové etapy své historie, když se rozhodl spojit síly s další městskou iniciativou s názvem Dohoda starostů (Compact of Mayors). Výsledná iniciativa „Globální pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky“, která má být oficiálně zahájena v lednu 2017, se stane největším hnutím místních samospráv, které chtějí překonat své vlastní vnitrostátní cíle v oblasti klimatu a energetiky. Plně v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN a se zásadami klimatické spravedlnosti se bude Globální pakt starostů a primátorů zabývat třemi klíčovými otázkami: zmírňováním změny klimatu, adaptací na negativní dopady změny klimatu a univerzálním přístupem k bezpečné, čisté a cenově dostupné energii.

Mezitím Pakt starostů a primátorů pokračuje v celosvětovém rozšiřování a zřídil Kancelář Paktu starostů a primátorů pro subsaharskou Afriku.

helpdesk@comssa.org

2017
V lednu 2017 bude oficiálně zahájena iniciativa Globální pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky. Toto nyní globální hnutí Paktu posílí postavení místních vůdců v mezinárodní politice a opatřeních v oblasti klimatu, a představí kolektivní dopady na globální úrovni.

V prvním čtvrtletí roku 2017 budou za účelem doplnění stávajících kanceláří zřízeny regionální kanceláře Paktu v Severní Americe, Latinské Americe a Karibiku, Číně a jihovýchodní Asii, Indii a Japonsku.

info@eumayors.eu

Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení